In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Gemeenten


“Samen staan we sterker”, en dat geldt zeker als het gaat om gevangenenzorg. Daarom is het van essentieel belang dat gemeenten willen samenwerken met gevangenen, om (ex-)gedetineerden een kans te geven terug te keren in de maatschappij.Zaken op ordeTegenwoordig willen veel meer gevangenissen samenwerken met de gemeente om gedetineerden te helpen om hun zaken op orde te hebben voor ze officieel vrijgekomen zijn. Door gedetineerden eerder dingen op orde te laten krijgen komen ze makkelijker terug in de maatschappij, want op deze manier vallen ze veel minder in een ‘zwart gat’ als ze vrij zijn. Door gevangenissen en gemeenten samen te laten werken kunnen gevangenen huisvesting, inkomen en de afbetaling van schulden voor een groot deel al op orde hebben voor ze alles zelf moeten doen.

Door gedetineerden hier mee te helpen, en ze deze kans te bieden is de kans kleiner dat ze na hun vrijlating weer op het verkeerde pad terecht komen.Een baan vindenOm het re-integratieproces van (ex-)gedetineerden zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de (ex-)gedetineerde na vrijlating zo snel mogelijk een baan vind. Het samenwerken van de gemeente en de gevangenissen spelen hierbij een grote rol.  Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de nazorg van mensen die uit detentie komen, en  hebben de meeste invloed op het creëren van banen. Het daarom van essentieel belang dat gemeenten zich ervoor inzetten dat (ex-)gedetineerden snel een baan vinden.Een woning vindenEr is zeker een deel van de gedetineerden dat thuis een gezin heeft dat op hem of haar wacht, wanneer hij/zij in detentie zit. Dit deel van de gedetineerden kan wellicht weer deel uitmaken van het gezin dat hij vroeger had. Ook is er een deel zonder gezin, maar met familieleden om bij in te trekken. Echter blijft er een groot deel dat na detentie opnieuw op zoek moet naar een woning, en dat is niet altijd even makkelijk. Toch is het heel belangrijk dat (ex-)gedetineerden een baan vind, om de kans op een terugval zo klein mogelijk te houden.

Voor gemeenten is het vaak erg lastig om gevangenen een woning te bieden in de gemeente, omdat veel inwoners daar niet op zitten te wachten. Toch is het van belang (ex-)gedetineerden te helpen met het vinden van een woning, om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is dus van belang dat gemeenten en gevangenissen samenwerken.