In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Gevangenispastor


Geloof speelt voor mensen een grote rol in het dagelijks leven, maar in de gevangenis zijn de mogelijkheden hier naar te leven kleiner dan in het vrije leven. Gelukkig is daar een oplossing voor; er zijn niet alleen kerkdiensten waar je als gedetineerde naar toe kan, er zijn ook mogelijkheden tot gesprekken met geestelijke verzorgers en biechten.Pastor in de gevangenisPastores in de Nederlandse gevangenissen zijn benoemd door de minister en komen uit kerken door heel Nederland. Pastores bieden de mogelijkheden tot gesprekken met gedetineerden, biechten of groepsgesprekken met meerdere gedetineerden bij elkaar. Door deze gesprekken hebben gedetineerden meer mogelijkheden tot het actief beoefenen van hun geloof dan wanneer ze alleen naar de kerkdiensten kunnen.Voor iedereenPastores in gevangenissen zijn er voor iedereen; van daders van kleine delicten tot ernstige moorden. Iedereen heeft de mogelijk om met een geestelijke verzorger te kunnen, want daar hebben veel gedetineerden behoefte aan. Alles wat men tijdens het biechten verteld, blijft geheim. Een mogelijkheid waar vaak gebruik van wordt gemaakt.KerkdienstenDe geestelijke verzorgers van justitie verzorgen iedere zondag een kerkdienst in de gevangenis, de zogenaamde ‘bajeskerk’. Deze diensten zijn voor iedereen die hier behoefte aan heeft.Na vrijlatingOok voor mensen die na vrijlating moeite hebben met het leven naar hun geloof kunnen bij de geestelijke verzorgers van de justitie terecht. Veel mensen, die zich tijdens detentie aan een geloof hebben gewijd, vinden het moeilijk hier na vrijlating naar te handelen. Beloftes die daar gemaakt zijn, moeten nu nagekomen worden, en dat valt voor veel mensen niet mee. Ook voor deze mensen staan de geestelijke verzorgers van justitie klaar.Meer informatie? www.gevangenispastor.nl