In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Gezondheidszorg


De gezondheidszorg binnen Nederlandse gevangenissen bestaat onder andere uit de taken van een inrichtingsarts, een soort huisarts die tot beschikking staat voor gedetineerden. Deze inrichtingsarts heeft verschillende taken, waarover u in dit artikel kunt lezen. Daarnaast zit er ook financiële kant aan gezondheidszorg. Hoe het zit met zorgverzekering en zorgtoeslag leest u hier.InrichtingsartsDe inrichtingsarts is een arts, werkzaam in de gevangenis. Zijn taak is te fungeren als huisarts, maar hij helpt ook bij het maken van directiebeslissingen. Dit artikel geeft informatie over de specifieke taken die een inrichtingsarts in de gevangenis heeft.Taken als artsDe taken van een inrichtingsarts zijn als volgt:

- Het houden van spreekuren voor gedetineerden

- Onderzoek doen

- Kleine medische ingrepen uitvoeren

- Medicijnen uitschrijven

- Diëten bepalen

- Doorverwijzingen naar een specialist of ziekenhuis

Zodra een gedetineerde in de gevangenis komt moet hij of zij een intakeformulier invullen waar onder andere allergieën en medicijnen op staan die voor de gedetineerde en instelling van belang zijn. Na het invullen van het formulier wordt de gedetineerde onderzocht door de inrichtingsarts.

Als een gedetineerde gebruik wil maken van het spreekuur van de arts dient hij dat officieel te verzoeken middels een verzoekbrief, daarna kijkt de verpleegkundige of het wel noodzakelijk is dat de gedetineerde door de arts gezien wordt.DirectiebeslissingenNaast de bovenstaande taken heeft de inrichtingsarts veel meer taken in de gevangenis. Zo is het de taak van de inrichtingsarts of de gedetineerde arbeid kan verrichten, te sporten of mee te doen aan andere activiteiten.

Naast deze beoordeling is de inrichtingsarts ook betrokken bij straffen en maatregelingen. Zo kan een gedetineerde de straf van afzondering krijgen, waarbij hij of zij in een afzondering cel wordt geplaatst. Mocht het zo zijn dat deze straf langer duurt dan een dag moet de inrichtingsarts ingelicht worden. De inrichtingsarts wordt hierbij betrokken zodat hij kan beoordelen of er medische redenen zijn om deze straf eerder af te breken dan gepland.

Naast alleen het verblijf in de afzondering cel kan de directeur ook beslissen dat de gedetineerde geobserveerd dient te worden met een camera, of dat er mechanische middelen toegepast dienen te worden. De inrichtingsarts moet dit ook weten zodat hij dit ook kan controleren.Gevangenen in een isoleercelGevangenen die in een isoleercel zitten krijgen speciale aandacht van de inrichtingsarts. De arts dient gevangenen in een isoleercel iedere dag te bezoeken, en op verzoek van de gedetineerde zelf, of van zijn of haar familieleden medische hulp of een behandeling te geven.KlachtenGevangenen die klachten hebben over de gevangenis waarin ze verblijven, of de zorg die ze krijgen kunnen deze klachten schriftelijk indienen bij de Commissie van Toezicht van die inrichting, of bij de directeur. Als u als bezoeker klachten heeft over de gevangenis kan je die alleen bij de directeur van de inrichting indienen.Doorgeven aan de zorgverzekeringOp het moment dat je in de gevangenis komt zal je dit moeten doorgeven aan de zorgverzekering. De basisverzekering wordt dan tijdelijk opgezegd, en hoef je dan ook niet te betalen. De zorgverzekering heeft het recht om de aanvullende verzekeringen wel door te laten lopen, en zal je dus ook moeten blijven betalen. In sommige gevallen zullen zorgverzekeraars ook de aanvullende verzekeringen stopzetten, maar dat zijn ze dus niet verplicht.ZorgtoeslagHet recht op zorgtoeslag verdwijnt ook als je vast komt te zitten, want je hoeft ten slotte geen basispremie meer te betalen. Wel behoud je het recht op zorg in de gevangenis. Recht op gezondheidszorg is een recht dat iedere Nederlander heeft, dus ook wanneer je in de gevangenis zit. Of dit gratis is hangt af van de medische zorg van de inrichting, want die bepaald of de zorg noodzakelijk was (en alleen noodzakelijke zorg is gratis). Zodra een gevangene uit de gevangenis komt moet de zorgverzekering weer opnieuw worden aangevraagd.