In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Godsdienst


Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid rechten, en de meeste van deze rechten worden niet afgepakt op het moment dat je naar de gevangenis moet. Zo houdt een mens het recht op zijn eigen godsdienst en om naar deze godsdienst te leven. Om deze reden worden er dan ook kerkdiensten georganiseerd in de kerk, waar gevangenen heen kunnen gaan.Godsdienst door de gevangenisVeel gevangenen komen zonder geloof de gevangenis in, maar gaan er met een geloof weer uit. In de gevangenis breng je veel tijd door terwijl je niks doet, en dat zet je aan het denken. Je gaat dan nadenken over de zin van het leven, en dan komen godsdiensten al gauw langs je gedachten. Bovendien biedt een godsdienst hoop en steun, en dat kunnen gedetineerden wel gebruiken. Het is erg zwaar om zo lang in een cel opgesloten te zitten, met slechts weinig contact met de buitenwereld. Het is dan fijn als er een plek is waar je terecht kunt, en waar je je goed voelt. Gevangenissen bieden ook alle mogelijkheden voor een godsdienst aan, bijvoorbeeld kerkdiensten en contact met geestelijken.Kerkdiensten in de gevangenis Op zondag worden er in gevangenissen kerkdiensten georganiseerd die gevangenen kunnen bijwonen. Veel gevangenen maken hier gebruik van, niet alleen om op deze manier hun geloof te kunnen uitoefenen, maar vooral ook omdat het een kans is om contact te hebben met andere mensen van andere afdelingen. Bovendien is een kerkdienst een goede manier om de dag te breken, omdat het even wat anders is dan in de cel zitten.Hoe gaan die kerkdiensten in zijn werk?De kerkdiensten in de gevangenis, zijn niet heel anders dan de kerkdiensten buiten de gevangenis. Op het moment van aanvang komen er ongeveer 30 tot 40 mensen de kerk binnen, en zij worden welkom geheten door de predikant, de organist en de vrijwilligers. De kerkgangers zijn allemaal netjes gekleed en zien er verzorgd uit. Zij lopen in een lange rij naar de standaard en steken daar waxinelichtjes aan, samen met het slaan van een kruisje. Hierna nemen zij plaats, naast bekenden of alleen, waar de orde van dienst klaarligt. De vrijwilligers nemen plaats bij de gevangenen, de bewaarders niet, die zitten in een koffiekamer.

Als de dienst begint, komt er een welkom, een bemoediging, een drempelgebed en een groet, uitgesproken door de predikant en aanwezigen. Daarna volgt de Dienst van het Woord, met het lezen van een Psalm, een schriftlezing en de overweging. Na de overweging is er muziek, met daarna voorbeden, waarin het Onze Vader wordt gebeden. Vervolgens is er een Dienst van de Tafel, waarin de dominee brood deelt, en de vrijwilliger wijn. Tot slot worden er slotgebeden gezegd, en voor ze opstaan om de dienst te verlaten legt iedereen zijn hand op de schouder van degene naast hem, en zeggen gezamenlijk ‘amen’.

Na de dienst is voor de gevangenen nog een mogelijkheid tot het drinken van koffie en een praatje met de predikant, vrijwilligers of medegevangenen.

Contact met geestelijke verzorgersNaast kerkdiensten die georganiseerd worden voor gedetineerden, hebben gevangenen ook recht op contact met geestelijke verzorgers. Er zijn zeven instanties actief binnen het Gevangeniswezen, om gedetineerden de kans te geven hun godsdienst uit te voeren, en contact te hebben met geestelijken. Het gaat om de volgende zeven instanties:

- De Rooms-Katholieke kerk

- De Protestantse Kerk

- Het Humanistisch verbond

- Het Contactorgaan Moslims en Overheid

- De Boeddhistische Unie

- De Hindoe Raad Nederland

- De Joodse gemeenten