In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Gratie


Gratie is een verandering van straffen die door een rechter zijn opgelegd. Gratie kan betekenen dat de straf  korter wordt, anders wordt, of helemaal wordt kwijtgescholden.Wanneer gratie?Gratie kan allee n door de koning verleend worden, en lang niet in alle gevallen. Gratie is alleen mogelijk wanneer er sprake is van veranderingen in de situatie, en niet zomaar omdat de koning dat wil. Nieuwe omstandigheden kunnen bijvoorbeeld een pas ontdekte ziekte zijn, die tijdens de veroordeling niet bekend of aanwezig was.

Niet alleen de gevangenen kunnen gratie aanvragen, familieleden of de advocaat van de gevangene mogen dat ook. Daarnaast kan gratie alleen worden verleend wanneer iemand langer dan een jaar vast zit.ProeftijdWanneer iemand inderdaad eerder vrij mag komen, komt diegene in proeftijd terecht. Gedurende die proeftijd mag de gedetineerde geen strafbaar feit plegen, want dan kan de gratie worden teruggedraaid. De proeftijd duurt net zo lang als de gevangenisstraf nog zou duren zonder gratie, maar minimaal een jaar.Verzoek indienenEen gratieverzoek indienen kan gedaan worden door de gedetineerden, zijn of haar familieleden of de advocaat. Een gratieverzoek indienen dient middels het gratieformulier gedaan te worden, die door de gedetineerde ondertekend moet worden. Dit als bewijs dat de gedetineerde achter het verzoek staat. Bij dit gratieformulier moeten bewijsstukken worden meegestuurd van het feit dat de situatie is veranderd. Zonder bewijsstukken wordt er niks met het verzoek gedaan. Het gratieverzoek is te downloaden op www.justis.nl en moet opgestuurd worden naar het volgende adres:Justis

T.a.v. Afdeling V&T/Gratie

Postbus 20300

25000EH Den Haag