In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Maatregelen


Behalve gevangenisstraffen of de overige straffen die u kunt vinden onder het kopje ‘andere straffen’, kent het Nederlands rechtssysteem ook maatregelen die opgelegd kunnen worden als straf. Maatregelen zijn minder heftig dan gevangenisstraffen.Wat zijn maatregelen?Maatregelen zijn straffen die over het algemeen softer en minder ingrijpend zijn dan gevangenisstraffen. Hoewel maatregelen meestal als een soort straf gezien wordt (zo ook op www.indegevangenis.nl) zijn straf en maatregel twee afzonderlijke begrippen.Straf of maatregel?Straf en maatregel zijn dus 2 verschillende begrippen, maar wat is dan het verschil? Een straf heeft als doel extra leed bezorgen aan de persoon in kwestie. Het doel van een maatregel is het herstellen van de situatie naar zoals het was. Het wordt dus gebruikt om de persoon in kwestie te helpen, of de maatschappij tegen hem te beschermen.

Een ander groot verschil tussen een straf en een maatregel is dat je wel een maatregel opgelegd kan krijgen wanneer je niet schuldig bevonden wordt door de rechter. Voor een straf moet je wel schuldig bevonden worden.Welke maatregelen zijn mogelijk?Iemand die een misdaad gepleegd heeft kan tot verschillende maatregelen veroordeeld worden. Deze maatregelen zijn er om jezelf te helpen, of om de omgeving te helpen.

Maatregelen om jezelf te helpen:

- Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis

- TBS

- Inrichting voor stelselmatige daders

Maatregelen om de omgeving te helpen:

-
Onttrekking van het verkeer

- Afpakken van de voordelen die iemand door zijn criminele activiteiten heeft behaald

- SchadevergoedingJeugdstrafrechtVoor minderjarigen gelden andere regels dan voor volwassenen. Zo zijn straffen/maatregelen voor minderjarigen nog meer dan volwassenen gericht op het voorkomen van recidive. Voor minderjarigen zijn de volgende maatregelen mogelijk:

- Plaatsing in jeugdinrichting

- De gedragsbeïnvloedende maatregel

- Illegaal verkregen goederen worden afgepakt

- Schadevergoeding

- Illegaal verkregen inkomsten worden afgepaktGedragbeïnvloedende maatregelHoewel de overige 4 jeugdmaatregen voor zich spreken is de gedragbeïnvloedende maatregel relatief onbekend. De gedragsbeïnvloedende maatregel is minder streng dan de plaatsing in een jeugdinrichting, maar strenger dan de overige maatregelen.

Bij gedragbeïnvloedende maatregel staan minderjarigen onder toezicht van reclassering, en moeten ze een aantal training volgen om hun gedrag te verbeteren. Deze maatregel duurt tussen de 6 en de 12 maanden lang, en daarna wordt gekeken of de maatregel verlengd dient te worden. Het is mogelijk dat de minderjarigen niet mee werkt aan de behandeling, dan kan er een gevangenisstraf volgen voor het deel dat nog niet gedaan is.