In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

PensioenopbouwIn de normale situatie bouwt iemand door te werken aan zijn pensioen. Mensen is loondienst bouwen pensioen op via de werkgever, die een percentage van het loon inhoudt, en zelfstandige ondernemers kunnen zelf pensioen opbouwen. Hoe dan ook komt het er op neer dat je alleen pensioen opbouwt bij het ontvangen/verdienen van salaris, hetgeen je niet meer doet in de gevangenis. Hoe gaat het dan?Helaas voor de gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen, maar in de gevangenis bouw je helaas geen pensioen meer op. Wel is het zo dat het pensioen dat je in de jaren daarvoor hebt opgebouwd blijft staan, en dat het Nederlands wetboek vertelt dat iedereen boven de 67 recht heeft op AOW. En dat is dan waar je als ex-gedetineerde van dient te leven: je AOW, en het pensioen dat je al eerder hebt opgebouwd. Pensioen in de gevangenisHelaas voor de gedetineerden (die op het gebied van pensioen al niet zoveel geluk hebben), maar ook tijdens detentie hebben gevangenen geen recht op pensioen of AOW. Gedetineerden die tijdnes detentie de pensioenleeftijd van 67 jaar hebben bereikt, leven door op dezelfde manier als voorheen, en de AOW wordt pas 'geactiveerd' op het moment dat de gedetineerde de gevangenis verlaat.