In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Tbs


In plaats van gevangenisstraf, of in combinatie met gevangenisstraf kan de rechter tbs opleggen. Dit gebeurt wanneer de dader een psychiatrische stoornis heeft, en de rechter de dader niet helemaal verantwoordelijk acht. Wat tbs precies is, hoe het in zijn werk gaat, en wat er na de straf gebeurt leest u in dit artikel.Wat is tbs?Tbs is een straf die een rechter kan opleggen na het plegen van een misdrijf. Tbs wordt gegeven aan daders die door hun psychiatrische stoornis een misdrijf hebben gepleegd. Tbs dient ervoor om de dader dusdanig te behandelen dat hij niet meer de fout in zal gaan, maar ook om de maatschappij tegen de dader te beschermen.Soorten tbsEr zijn 2 soorten tbs mogelijk in Nederland: tbs met voorwaarden en tbs met dwangverpleging. Tbs met voorwaarden is de lichtste variant van tbs. Bij dit soort tbs moet de dader zich aan regels houden die voor hem zijn opgesteld. Het is niet verplicht dat de dader verpleegd wordt, al verblijft de dader vaak wel in een afkickkliniek of een tbs-kliniek.

Tbs met dwangverpleging is de ernstige vorm van tbs. Bij tbs met dwangverpleging wordt de dader opgenomen in een tbs kliniek waar hij wordt ‘klaargemaakt’ voor terugkomst in de maatschappij. Een tbs straf wordt voor 2 jaar opgelegd, en kan daarna met 1 of 2 jaar worden verlengd. De rechter kijkt aan het eind van iedere periode of de kans op terugval is verdwenen. Zolang dit niet het geval is zal de straf verlengd worden.Tijdens tbsGedurende de periode dat tbs’ers in een tbs-kliniek zitten, worden zij behandeld met als doel de kans op een terugval te verkleinen. In de kliniek doet de tbs’er mee aan een zorgprogramma, waarin bepaald wordt wat er nodig is om de patiënt te helpen. Er wordt gekeken naar trainingen of therapieën die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de patiënt zichzelf weer kan redden, en veilig de maatschappij in kan.

Wanneer iemand tbs krijgt opgelegd, wordt er een behandelplan geschreven door een hoofdbehandelaar. In dit behandelplan staan ook medicijnen als dat nodig is. Het behandelplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- Sociotherapeutisch zorgplan

- Plan therapeutische disciplines

- werk- en/of scholingsplan

- Financieel en schuldsaneringsplan

- Signaleringsplan

- Verlofplan

- Terugvalpreventieplan

(bron: www.tbsnederland.nl)VerlofVerlof betekent dat de tbs’er even naar buiten mag. Dit wil dus niet meteen zeggen dat hij een weekend naar huis kan. Verlof kan betekenen dat de tbs’er naar de winkel mag met een begeleider, of bij iemand op bezoek gaat. Verlof kan met of zonder toezicht zijn, maar onbegeleid verlof duurt nooit langer dan 6 dagen.

Let op: iemand mag pas op verlof op het moment dat het gevaar voor de samenleving al voldoende gereduceerd is. In de eerste periode van de behandeling is verlof niet mogelijk.Aan het eind van tbsWanneer een tbs’er aan het eind van zijn periode zit, bepaalt de rechter of hij nog een gevaar voor de samenleving is of niet. Als de tbs’er nog steeds een gevaar vormt, wordt zijn straf verlengd met 1 of 2 jaar. Echter, wanneer de rechter bepaalt dat hij geen gevaar meer vormt voor de samenleving, is dat het einde van tbs. Toch kan het zijn dat er bepaalde regels zijn waar een ex-tbs’er zich aan moet houden. Deze regels gelden tot maximaal 9 jaar na vrijlating.