In de Gevangenis
Terug!
Werk voor gedetineerden
Voorbereiden op vrijlating
Sport en beweging
Pensioenopbouw
Het leven in de gevangenis
Terug!
Trouwen in de gevangenis
Terug naar Nederland
Stemrecht
Laptop in de gevangenis
Gratie
Godsdienst
Gezondheidszorg
Financieel
Een kind krijgen in de gevangenis
Contact met thuis
Terug!
Gevangenispastor
Gevangenenzorg Nederland
Gemeenten
Exodus
Dutch Cell Dogs
Bedrijven
Terug!
Verschillende straffen
Tbs
Taakstraf
Onschuldig in de gevangenis
Maatregelen
Lijfstraffen
Levenslange gevangenisstraf
Hechtenis
Geldboete
Doodstraf
Ballingschap
Terug!
Televisieprogramma
Serie: Wij zitten vast
Nederlandse straffen te licht?
Mijn man vermoord..
Literatuur
Ik ben een gevaar voor de maatschappij
Gevangenissen in Nederland
Achter de schermen bij...
Terug!
Dry and Cool

Verschillende straffen


Nederland kent een aantal verschillende straffen en maatregelen die de rechter kan geven aan een veroordeelde. Deze straffen zijn te onderscheiden in hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen. Welke straffen er zijn, en wat ze inhouden leest u hier.Veroordeeld tot een strafHet komt regelmatig voor dat iemand wordt veroordeeld voor een straf. Iemand heeft dan een strafbaar feit gepleegd, en moet voor de rechter verschijnen. Een rechter heeft op zo’n moment verschillende straffen die hij kan opleggen. Zo zijn er hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen. Hoofdstraffen en bijkomende straffen kunnen alleen gegeven worden wanneer de veroordeelde schuldig wordt geacht. Wanneer dit niet het geval is, heeft de rechter de mogelijkheid een maatregel op te leggen.HoofdstraffenHoofdstraffen zijn de belangrijkste straffen in het Nederlands rechtssysteem, en kunnen in combinatie met bijkomende straffen of alleen worden opgelegd. De volgende hoofdstraffen zijn mogelijk:

- Gevangenisstraf

- Hechtenis

- Taakstraf

- Geldboete

Een gevangenisstraf wordt door de meeste mensen als de meest ernstige hoofdstraf gezien die iemand in Nederland kan krijgen. Een tijdelijke gevangenisstraf duurt niet langer dan 15 jaar, en niet korter dan een dag. Wanneer iemand toch langer gevangenisstraf krijgt dan 15 jaar, dan spreekt men van een levenslange gevangenisstraf, die niet langer dan 30 jaar kan duren.

Een hechtenis is een straf die staat op overtredingen, en deze duurt maximaal een jaar. Mocht iemand meerdere overtredingen gedaan hebben die allemaal lijden tot hechtenis kan de straf worden uitgebreid tot 16 maanden.

Een taakstraf is een straf die opgelegd wordt bij kleinere en minder ernstige misdrijven, en kan bestaan uit een werkstraf (vrijwilligerswerk doen) en een leerstraf (trainingen en cursussen volgen). Een taakstraf mag niet langer dan 480 uur duren.

Een geldboete mag altijd gegeven worden in combinatie met andere straffen. Een geldboete kost altijd meer dan €3,- en minder dan €810.000,-. Bij het opleggen van een geldboete wordt altijd gekeken naar het inkomen van de veroordeelde en daar wordt rekening mee gehouden.Bijkomende straffenEen bijkomende straf kan net als de hoofdstraf zowel alleen als in combinatie met een andere straf worden gegeven. Het Nederlandse strafrecht kent 3 vormen:

- Ontzetting bepaalde rechten

- Verbeurdverklaring

- Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken

Bij ontzetting van bepaalde rechten mag de veroordeelde bepaalde dingen niet meer die hij voor die tijd wel mocht. Hoe lang degene dit niet mag wordt bepaald door de rechter.

Bij een verbeurdverklaring worden producten ingenomen die iets met het gepleegde delict te maken hebben (gehad).

Bij een openbaarmaking van de rechterlijke uitspraken wordt de uitspraak van de rechter openbaar gemaakt voor mensen die het willen weten. Veel veroordeelden vinden dit zeer vervelend, uit privacyoverwegingen of schaamtegevoel.MaatregelenEr zijn twee soorten maatregelen mogelijk in Nederland, namelijk de maatregelen om jezelf te helpen (TBS, plaatsing in het psychiatrisch ziekenhuis of plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders), en de maatregelen waar je jezelf niet mee helpt ( onttrekking aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding).

Bij TBS, plaatsing in het psychiatrisch ziekenhuis of plaatsing in een inrichting voor stelmatige daders, wordt de verdachte door middel van therapieën en/of trainingen weer geschikt gemaakt voor de maatschappij en de kans op recidive wordt hier zo klein mogelijk gemaakt.

Bij onttrekking aan het verkeer worden producten in beslag genomen die gebruikt zijn bij het strafbare feit, en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet het voordeel dat de verdachte heeft gehad aan zijn misdrijf worden terugbetaald.